Materské centrum Mamy Mamám

facebook stránka: MC Mamy Mamám
adresa: Družstevná 3
92701 Šaľa
+421 910 944 480 rezervácia osláv
+421 904 341 767 info o centre
mcmamymamam@gmail.com

DETSKÁ OSLAVA

 

Sme radi, že ste sa rozhodli zorganizovať detskú oslavu práve v materskom centre Mamy Mamám.

Máme ideálne podmienky pre detičky, ktoré sa tu nudiť určite nebudú, ako aj kapacitu pre všetkých detských kamarátov, aj ostatnú rodinu.

 

   

        DÔLEŽITÉ!

Pre kľúčik od MC si treba prísť v utorok pred oslavou do materského centra v čase od 10:00 do 16:00. V prípade nevyzdvihnutia kľúčika v utorok si vyhradzujeme právo oslavu zrušiť a zálohu si ponechať. Kľúč je potrebné vrátiť v nasledujúci  utorok. V prípade nevrátenia bude so zálohy odpočitané 5 Euro za každý deň omeškania.

           

 Pre príjemnú a ničím nerušenú oslavu je nutné dodržať niekoľko podmienok:

 • Oslavy sa konajú v piatok, sobotu alebo nedeľu od 14:00, termín si treba vopred rezervovať.
 • Minimálny dobrovoľný príspevok za oslavu je 30eur (50eur sa platí pri preberaní kľúča, 20eur  tvorí zálohu a bude Vám po oslave vrátená v prípade, ak neboli zistené poškodenia priestoru, resp. porušenia pravidiel a kľúče boli odovzdané ďalší utorok po oslave).
 • Pred začatím oslavy a po jej skončení je potrebné priestor materského centra nafotiť, kvôli prípadným nedorozumeniam s vrátením zálohy.
 • Vek dieťaťa a jeho hostí by nemal presiahnuť vek 12 rokov.
 • Rodičia oslávenca upozornia hostí a ich rodičov, že v priestoroch herne sa musia prezuť do prezúvok, prípadne vojsť iba v ponožkách, nie v topánkach!
 • Občerstvenie, nápoje, tortu a výzdobu si rodičia zabezpečia sami.
 • Materské centrum poskytne oslávencovi a jeho hosťom herňu, kuchynku, toalety a v prípadne priaznivého počasia aj dvor.
 • Deti aj dospelí nesmú vchádzať do kancelárie.
 • Rodičia oslávenca dbajú na to, aby deti neničili hračky a zariadenie MC. Neznečisťovali priestory, jedli pri stole a pod. V prípade vzniknutej škody sú povinný túto škodu nahlásiť pri odovzdávaní kľúča a škodu nahradiť.
 • Po skončení oslavy je nutné dať MC do pôvodného stavu. (Odniesť všetko čo ste do MC priniesli, nenechávať nedojedené zvyšky jedál a nápojov. Vyniesť odpadky, aj plienky z WC (pokiaľ ste mali na oslave deti, ktoré ešte plienku používajú).Umyť a utrieť riad. Povysávať herňu (vysávač nájdete v miestnosti s vaňou). Upratať hračky. Umyť toalety, ak ste ich zašpinili. Odzdobiť – ak ste mali výzdobu. Pozhasínať svetlá. Zamknúť hlavný vchod aj bránku.)
 • MATERSKÉ CENTRUM JE POTREBNÉ OPUSTIŤ NAJNESKOR DO 21:00!
 • AK PO SEBE NEUPRACETE, NEDODRŽÍTE STANOVENÝ ČAS, PRÍPADNE SA VYSKYTNÚ INÉ INDIVIDUÁLNE NEDOROZUMENIA,  ZÁLOHA VÁM NEBUDE VRÁTENÁ!!!
 • V celom priestore je prísny zákaz fajčiť!
 • V prípade, že chcete oslavu zrušiť a nenájdete za seba náhradu, bude Vám vrátených 30 eur. Záloha 20eur prepadá pre MC Mamy mamám.

Dúfame, že sa budete cítiť v materskom centre Mamy Mamám príjemne a ďakujeme, že ste ochotní akceptovať podmienky oslavy.

Príjemnú zábavu!